Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

O Společenství | Cíle Společenství | SpolupráceAktuální akce | Veřejná oznámeníPříspěvky | Nástěnka | Předlohy | Formuláře | Podpora


Cíle Společenství


Cíle Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy:

  • uplatňovat si území obhospodařované a spravované Prohlášeným Živým Suverénním Člověkem
  • spravovat území a životní prostor, který obývají, spravují a zvelebují Suverénní Živí Člověci na základě principu Přirozeného práva3) a Kopného práva4)
  • vytvoření plnohodnotných podmínek pro život na tomto území a prostoru
  • obnovení hospodářské samostatnosti
  • zajištění lékařské péče a vzdělávání pro každého Člověka, který svou činností přispívá k prospěšnému chodu Společenství Prohlášených Živých Suverénních Člověků
  • umožnit všem Živým bytostem a Člověkům, na základě jejich tvůrčí činnosti a prospěšné práce, možnost důstojného života na území Společenství Prohlášených Živých Suverénních Člověků
  • podporovat zdraví, vzdělání a tvůrčí podmínky pro potomstvo
  • zajistit a zachovávat si na území a prostoru Společenství Prohlášených Živých Suverénních Člověků Suverenitu, řád a mír
  • zajistit duchovní a kulturní vývoj v souladu s dědictvím Našich Předků
  • podpořit spolupráci, sdílení a partnerství s ostatními stejně smýšlejícími společenstvími - směřovat naši činnost v souladu se Svědomím a Přírodou napojením na Jistinu5) Tvůrce – ROD

______________

3)Přirozené právo – viz Pactum De Singularis Caelum SK

4)Kopné právo – viz https://www.youtube.com/channel/UCLo6zksJArSvrz7Q_Pb_1Vg/videos

5)Jistina – viz obrázek

.