Podmínky pro vstup do dokladové části

 prohlášení za Živého Člověka


Prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil s informacemi, které jsou uveřejněny na těchto webových stránkách nebo na webu zivyclovek.sk.

Zejména jsem se seznámil s praktickými kroky uvedenými na tomto webu, které jsem pochopil a vstřebal do té míry, že jsem ochoten je naplňovat ve svém životě.

Zároveň prohlašuji, že jsem si plně vědom a chápu informace obsažené ve statusu Živého Člověka, a přebírám zodpovědnost za své myšlenky, slova a činy.

Před vstupem do dokladové části požádejte o heslo

(Heslo vám bude doručeno na zadaný email. Pokud jste již heslo obdrželi platí stále to stejné a můžete pokračovat tlačítkem další krok)

.