Úvodní slovo

Vážení návštěvníci, 

dovolte, abychom vás seznámili se základní filozofií tohoto webu. 

Tento web vznikl jako pomocný web, do kterého jsme ukládali informace pro vlastní potřebu, abychom si udělali obrázek o tom, co nám brání být svobodnými ve vlastní zemi, na místech, kterým říkáme domov. 

Za účelem uchování posbíraných informací jsme je postupně ukládali do systematických okruhů, které můžete dnes na webu vidět jako samostatné sekce. Účelem tohoto webu není za každou cenu přinést informace každému, ale mít je k dispozici pro ty, kterým dávají smysl.

Pokuste se prosím věnovat krátký čas níže uvedeným úvodním informacím. Mohou vám ušetřit čas při hledání toho, co jsme již našli my a také ušetřit čas těm, pro které tento web nebude mít smysl.

S důvěrou předkládáme informace všem s úmyslem nejvyššího dobra a pro podporu tvorby důstojného společenského uspořádání na Zemi

Jarilo


Úvodní informace o Živém Člověku

Živý Člověk

 • je mechanismus skutečného převzetí zodpovědnosti vědomým člověkem
 • není to únikový mechanismu před systémem

Status Živého Člověka obsahuje hluboké informace o tom, jaké vlastnosti a schopnosti jsou zásadní pro to BÝT Živým Člověkem respektive VĚDOMÝM ČLOVĚKEM.

Proces Živého Člověka je vystoupení z podřízených forem řízení společnosti neboť Živý Člověk zná způsob jakým žít, aby nebyl manipulován ani nemanipuloval a nepodřizoval si jiné lidské bytosti. Další charakteristikou Živého Člověka jsou také následující vlastnosti a schopnosti

Živý Člověk:

 • je tvůrce (opačná polarita - role = podnikatel, obchodník, zprostředkovatel, bankéř)
 • nepředává svou sílu jinému, aby jej zastupoval, je tedy svébytný = svrchovaný (suverénní) (opačná polarita = závislý)
 • žije a jedná podle svědomí
 • je empatický - má schopnost se vcítit do druhého
 • dokáže navrhnout a dodržovat svá vlastní pravidla, neboť jsou splnitelná, důstojná a v souladu se životem
 • nepotřebuje být kontrolován nadřazenou institucí ani jinou světskou autoritou, neboť jedná v souladu a ve prospěch celku
 • dokáže spolupracovat a sdílet společný prostor
 • respektuje rozdílnost názorů a zároveň je ochoten respektovat jiné, kteří mají svá vlastní pravidla a hodnoty

V rámci společenského Hnutí Jarilo je vytvořen projekt pro zahájení tvorby nové formy společenstva "Občanský klub" na webu ZDE

Každý člověk si může sám představit sebe samotného v pozici zřizovatele vlastního společenstva (komunity). Tím si může uvědomit svoji schopnost dokázat sám sobě, že je připraven být Živým Člověkem.

Vstoupit do procesu TVŮRCE - Živého Člověka, znamená znát principy společenské formy v níž SVOBODU se ZODPOVĚDNOSTÍ je možné ŽÍT. K tomu je potřeba mít PRAVIDLA, která si takové společenstvo vytváří.

Jste-li schopni vstupovat do takových úrovní tvoření, je pro vás proces Živého Člověka cestou. Neznamená to, že proces Živého Člověka je CÍLEM pro všechny jednotlivce. Každý má své poslání a je potřeba si je uvědomit a následovat je.

Doporučení před rozhodnutím vstoupit do procesu Živého Člověka:

 • navštívit projektový web "Občanský klub", prostudovat dle doporučených kroků v NAVIGACI - kroky 1-6 a nalézt pozici v této společenské formě, která bude pro vás naplňující. Díky pochopení principu Občanského klubu se každý sám může rozhodnout, která pozice je pro něj ta opravdu jeho. Někdo vytvoří společenstvo, protože chápe celé souvislosti, jiný bude spolupracovníkem, jiný partnerem. Každý si může najít v této formě své důstojné místo. Každý se vyvíjí a po pochopení se každý může posunout dál a projevit se v daleko větší míře, než si vůbec dokážete představit
 • na webu zivyclovek.com projít Praktické kroky, které předchází rozhodnutí vstoupit do procesu Živého Člověka s mechanismem vytvoření a odeslání dokladů, které dávají na vědomí do informačního pole Vaše ROZHODNUTÍ a PŘIPRAVENOST
 • pokud proces Živého Člověka necítíte jako vaši cestu, není potřeba na ni vstupovat, protože vaše talenty a schopnosti jsou určeny pro jiná, jedinečná poslání vaší duše.
.