Knihovna

Mezinárodní právo
ustav státu a práva akademie věd ČR - podrobné informace na oficiálních stránkách Ústavu státu a práva s odkazy mj. na subjekty mezinárodního práva a jejich vztahy, prameny a tvorba mezinárodního práva veřejného a mezinárodněprávní odpovědnost

Rezoluce OSN 53/144

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Rezoluce OSN 53/144

PDF

Deklarácia o práve a zodpovednosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti
za presadzovanie a ochranu všeobecne uznávaných ľudských práv a základných slobôd,
rezolúcia VZ 53/144, príloha, 53 Dodatok VZ OSN, Doc. OSN Doc. A/RES/53/144 (1999).

10.8.2023

Rezoluce OSN 53/144 

PDF

Překlad v DEEPLu z originálu německé verze do slovenštiny

10.8.2023

OSN

Odkaz

Odkaz na stránky OSN s dalšími cizojazyčnými překlady Rezoluce OSN 53/144

10.8.2023

Vídeňský statut ICCJV

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Statut
mezinárodního soudu
International Common Law Court of Justice Vienna
ICCJV
(Vídeňský statut)

PDF

International Common Law Court of Justice Vienna
governed by Natural Law and Human Rights,
International Law and Universal Jurisdiction
(Mezinárodní soudní dvůr pro přirozené právo, lidská práva,
mezinárodní právo a univerzální jurisdikci)
www.iccjv.international


10.8.2023

Dokumenty a literatura faktu k dalšímu studiu

Dokument

Soubor

Poznámka

Datum zveřenění

Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů 

PDF

Odkazy na pojmy:

Eparchie, Exarchát

Sui Iuris

11.1.2022

KONKORDÁT ČESKÉ REPUBLIKY A SVATÉHO STOLCE

PDF

zajímavá informace na str. 42 - čl. 3.2.3 Seznam subjektů mezinárodního práva

11.1.2022

Jordan Maxwell o námořním právu - jednoduše a přehledně

jedna věta za všechny - Lidé jsou slovy kontrolovaná stvoření

odkaz YouTube

11.1.2022

Policista Tomáš Ježek: Jsme cenzurováni. Ale nedáme se vydírat. Pokud to nezastavíme, bude pozdě

odkazy: 
Článek v textové podobě s odkazem na podcast 

Živý člověk z řad Policie promlouvá

12.1.2022

Jak prožít poslední dny před zhroucením Světového řádu aneb Zákon času od Nestora

PDF

Přehledné a srozumitelné informace v mnoha úrovních

20.1.2022

CZECH LTD - korporace 

PDF(0), PDF(1), PDF(2), PDF(3), PDF(4), PNG-SCR(1), PNG-SCR(2)

Dokumenty z House of Companies UK

20.1.2022

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Informační leták pro soudce, právníky, zákonodárce atd.. UCC- OPPT

PDF

Přehledná informace s funkčním odkazem na Washington DC - https://gov.kofiletech.us/DC-W...

Lze se přihlásit a dohledat potřebné dokumenty.

16.3.2022

Kánony

PDF

Anglická verze všech kánonů 

Canonum_De_Ius_Positivum.pdf

10.5.2022

Stanovy BIS

PDF

Stanovy - Bank for International Settlement (BIS) v anglické verzi (29 stran, 58 článků)

12.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby I.verze

PDF

Bakalářská práce Ondřej (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS

16.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby II. verze přehlednější

PDF

Bakalářská práce Zímová (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS

16.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby III. verze - přehledná

PDF

Bakalářská práce Mach Kamil (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS s historií vzniku peněz

16.7.2022

Agenda 2030

Odkaz

Vše o agendě 2030 na CZ webu

15.8.2022

Výsady a imunity diplomatických zástupců

podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích

PDF

Diplomová práce - Ing. Petra Jelínková (CZ), UK v Praze

15.8.2022

Oznámenie č. 373/2002 Z.z.

Odkaz

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo

12.12.2022

Občan - pojem

Odkaz

Vysvětlení pojmu Občan na stránkách Sociologického ústavu akademie věd

31.1.2023

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Subjekty mezinárodního práva - bakalářská práce

PDF

Pojednání o tom, kdo je subjektem mezinárodního práva

10.8.2023

Odkazy OPPT

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Knihovna všech listin OPPT

odkaz

Zde jsou uvedeny  a uloženy všechny listiny, které vydalo OPPT. Vše ke stažení i v PDF. 

https://archive.org/details/OP...

2.5.2022

Odkazy na zajímavé články

Kdo jsem aneb jak se stát živým - https://polahoda.cz/kdo_jsem_a...

O možnosti ukončení trvalého pobytu na území ČR na webu velvyslanectví ČR v Londýně https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_ceske/index.html  a zde formulář v PDF

Úředně bezdomovcem - zajímavý článek s podrobnostmi kdy se vzdáte trvalého pobyu na území ČR https://www.altair.blog/2020/1...

Odkazy na weby Živých Člověků

Odkazy na webové stránky

pro překlad zahraničních webů použijte tento odkaz: https://prekladac.net

 • Zakázané vzdělání - web s nabídkou knih s alternativní tématikou zejm, z ruských zdrojů zakazanevzdelani.cz
 • peacemakerequity - australský web  - soukromé řešení mezinárodních sporů https://www-peacemakerequity-c...
 • commonlaw - australský web s možností vydání dokumentů o živém narození a dalších dokladů. Motto webu: Člověk se rodí svobodný, ale všude je v řetězech." Tato skutečnost se během staletí jen málo změnila. Ale řetězy útlaku nad velkou částí našeho druhu byly vytvořeny pomocí zbraní násilí a nevědomosti a mohou být zrušeny. https://commonlaw.earth/court/
 • countyfusion - americký seznam s veřejnými odkazy na vládní dokumenty členěný dle okresů (např Washington DC - UCC dokumenty) https://countyfusion4.kofilete...
 • Internetarchive - web s úložištěm všech dokumentů vydaných  OPPT https://archive.org/details/OP...
 • Council of The District of Columbia - web s plným zněním UCC zákonů na vládních stránkách https://code.dccouncil.us/us/d...
 • The world Heritage trust -  O společnosti The World Heritage Trust
  World Heritage Trust je celosvětový think-tank odborníků, jehož cílem je repatriovat po celém světě zajaté jednotlivce Cestui Que Vie LLC Birthright Testamentary Trust Estates a usazovat je na urovnání důvěry ve prospěch jednotlivých výhradních dědiců. Vedle svého Odborného centra poskytuje organizace The World Heritage Trust služby soukromého notáře, soukromého právního zástupce a soukromé správy majetku.   https://theworldheritagetrust-...
 • Společenství legitimních věřitelů České republiky https://www.slvcr.cz
 • Agenda 2030  - vše o agendě  http://www.czechaid.cz/nase-ak...
 • Bossmaker - komunitní platforma pro vytvoření diplomatické úrovně pro jeho členy  https://bossmaker.com/ - odkaz s překladem CZ https://bossmaker-com.translat...

.