Knihovna

Dokumenty a literatura faktu k dalšímu studiu

Dokument

Soubor

Poznámka

Datum zveřenění

Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů 

PDF

Odkazy na pojmy:

Eparchie, Exarchát

Sui Iuris

11.1.2022

KONKORDÁT ČESKÉ REPUBLIKY A SVATÉHO STOLCE

PDF

zajímavá informace na str. 42 - čl. 3.2.3 Seznam subjektů mezinárodního práva

11.1.2022

Jordan Maxwell o námořním právu - jednoduše a přehledně

jedna věta za všechny - Lidé jsou slovy kontrolovaná stvoření

odkaz YouTube

11.1.2022

Policista Tomáš Ježek: Jsme cenzurováni. Ale nedáme se vydírat. Pokud to nezastavíme, bude pozdě

odkazy: 
Článek v textové podobě s odkazem na podcast 

Živý člověk z řad Policie promlouvá

12.1.2022

Jak prožít poslední dny před zhroucením Světového řádu aneb Zákon času od Nestora

PDF

Přehledné a srozumitelné informace v mnoha úrovních

20.1.2022

CZECH LTD - korporace 

PDF(0), PDF(1), PDF(2), PDF(3), PDF(4), PNG-SCR(1), PNG-SCR(2)

Dokumenty z House of Companies UK

20.1.2022

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Informační leták pro soudce, právníky, zákonodárce atd.. UCC- OPPT

PDF

Přehledná informace s funkčním odkazem na Washington DC - https://gov.kofiletech.us/DC-W...

Lze se přihlásit a dohledat potřebné dokumenty.

16.3.2022

Kánony

PDF

Anglická verze všech kánonů 

Canonum_De_Ius_Positivum.pdf

10.5.2022

Stanovy BIS

PDF

Stanovy - Bank for International Settlement (BIS) v anglické verzi (29 stran, 58 článků)

12.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby I.verze

PDF

Bakalářská práce Ondřej (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS

16.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby II. verze přehlednější

PDF

Bakalářská práce Zímová (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS

16.7.2022

BIS Banka pro mezinárodní platby III. verze - přehledná

PDF

Bakalářská práce Mach Kamil (CZ) popisující historii, současnost a fungování BIS s historií vzniku peněz

16.7.2022

Agenda 2030

Odkaz

Vše o agendě 2030 na CZ webu

15.8.2022

Výsady a imunity diplomatických zástupců

podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích

PDF

Diplomová práce - Ing. Petra Jelínková (CZ), UK v Praze

15.8.2022

Odkazy OPPT

Dokument

soubor

Poznámka

Datum zveřejnění

Knihovna všech listin OPPT

odkaz

Zde jsou uvedeny  a uloženy všechny listiny, které vydalo OPPT. Vše ke stažení i v PDF. 

https://archive.org/details/OP...

2.5.2022

Odkazy na zajímavé články

Kdo jsem aneb jak se stát živým - https://polahoda.cz/kdo_jsem_a...

O možnosti ukončení trvalého pobytu na území ČR na webu velvyslanectví ČR v Londýně https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/ukonceni_trvaleho_pobytu_na_uzemi_ceske/index.html  a zde formulář v PDF

Úředně bezdomovcem - zajímavý článek s podrobnostmi kdy se vzdáte trvalého pobyu na území ČR https://www.altair.blog/2020/1...

Odkazy na weby Živých Člověků

Odkazy na webové stránky

pro překlad zahraničních webů použijte tento odkaz: https://prekladac.net

 • Zakázané vzdělání - web s nabídkou knih s alternativní tématikou zejm, z ruských zdrojů zakazanevzdelani.cz
 • peacemakerequity - australský web  - soukromé řešení mezinárodních sporů https://www-peacemakerequity-c...
 • commonlaw - australský web s možností vydání dokumentů o živém narození a dalších dokladů. Motto webu: Člověk se rodí svobodný, ale všude je v řetězech." Tato skutečnost se během staletí jen málo změnila. Ale řetězy útlaku nad velkou částí našeho druhu byly vytvořeny pomocí zbraní násilí a nevědomosti a mohou být zrušeny. https://commonlaw.earth/court/
 • countyfusion - americký seznam s veřejnými odkazy na vládní dokumenty členěný dle okresů (např Washington DC - UCC dokumenty) https://countyfusion4.kofilete...
 • Internetarchive - web s úložištěm všech dokumentů vydaných  OPPT https://archive.org/details/OP...
 • Council of The District of Columbia - web s plným zněním UCC zákonů na vládních stránkách https://code.dccouncil.us/us/d...
 • The world Heritage trust -  O společnosti The World Heritage Trust
  World Heritage Trust je celosvětový think-tank odborníků, jehož cílem je repatriovat po celém světě zajaté jednotlivce Cestui Que Vie LLC Birthright Testamentary Trust Estates a usazovat je na urovnání důvěry ve prospěch jednotlivých výhradních dědiců. Vedle svého Odborného centra poskytuje organizace The World Heritage Trust služby soukromého notáře, soukromého právního zástupce a soukromé správy majetku.   https://theworldheritagetrust-...
 • Společenství legitimních věřitelů České republiky https://www.slvcr.cz
 • Agenda 2030  - vše o agendě  http://www.czechaid.cz/nase-ak...

.