Portál jariloSIS.cz Jak zahájit činnost?

Vytvořit svou vlastní komunitu nebo spolupracovat s jinými komunitami či společenstvy nebo nabídnout své schopnosti pro společný záměr.

Pro jedinečnou podporu všech tvůrců, spolupracovníků i komunit je vytvořen portál jariloSIS - sdílené informační středisko Jarila.

Nejdůležitější informací na tomto portálu je grafická sada 5-ti obrázků - 5 kroků ke svobodě. Po jejich pochopení a provedení jednotlivých kroků je možné zahájit v projeveném světě tvorbu malých společenství. Spoluprací připravených je možné téměř okamžitě zahájit výstavbu společenství s vlastní autonomií a pravidly.

Každý Svobodný Suverénní Živý Člověk může pochopit jednoduchost, která vede ke vzniku nové společnosti, založené na smysluplném tvoření, spolupráci a vzájemné prospěšnosti.

Šířením povědomí o portálu jariloSIS.cz (v sekci Podpora & Propagace v dolní liště webu) nesmírně pomůžete zviditelnit připravené tvůrce. Následně mohou koordinátoři zakládat souladná společenstva, která dle kroku 4 zahájí spolupráci mezi sebou. Svobodný Suverénní Živý Člověk v této koordinaci může, díky svému VĚDOMÍ, sehrát nejdůležitější roli.

Živý Člověk NEBOJUJE s větrnými mlýny, Živý Člověk JEDNÁ v souladu se zájmem svým, své rodiny i celé společnosti.


.