Úvod


V této části webu naleznete Projekty a Praktické kroky vytvořené společenským Hnutím Jarilo pro zahájení činnosti Svobodnými Suverénními Živými Člověky. 

Nechť jsou jednotlivé kroky zde uvedené vhodnou inspirací pro připravené tvůrce jenž teprve vstupují do statusu Živého Člověka. 

Zároveň ať vedou k rozhodnutí ty, kteří svým životem a jednáním tento statut již dávno naplňují, však kteří dosud nevyužili své plné síly. 

Zralost doby volá po naplnění vašeho předurčení.

Nepodceňujte prosím tyto kroky. Dítě, které nastoupí do školy a chce hned jít do osmé třídy, propadne do sedmé třídy, v té také neobstojí a propadne postupně až do třídy první. Pojďme každý pěkně postupně, podle svých schopností a možností. Skutečný Člověk nepřeskakuje ani nehledá zkratky, život se nedá podplatit a získat dobrou známku za úplatu. Svým ŽIVOTEM dokazuje tvůrci svůj STAV = STATUS. 

Nelze oklamat ani obejít svou vlastní EVOLUCI.

Dovolme si být Pravdivý a tolerantní vůči těm, kteří ještě spí spánkem nevědomosti. Však buďme bdělí, aby nějaké to nevědomé dítko lstí nedosáhlo moci nad našim Životem...

.