Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

O Společenství | Cíle Společenství | Aktuální akce | Veřejná oznámení | Příspěvky | Nástěnka | Předlohy | Formuláře | Podpora


O Společenství


Dne 5.12.2021 bylo zřízeno Zřizovací listinou Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Celkem 7 zakládajících členů tohoto společenství ze Slovenska, Čech a Moravy písemně stvrdilo Zřizovací listinu. Tento akt byl učiněn jednohlasně a v souladu se společnými zájmy zřizovatelů založenými na společném duchovním vývoji za účelem dosažení společného cíle.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy má sloužit ke spojování jednotlivých tzv. „alternativ“, jako jsou různá sdružení, občiny, kluby, družiny apod., které se ztotožňují s cíli Společenství.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy nemá v úmyslu zasahovat do chodu jednotlivých tvz. „alternativ“, ale na základě vybraných zástupců z těchto zřízení společně vypracovat další záměry, které nás jako celou skupinu - Společenství, posunou k naplnění našich cílů.


Zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jsou:
slávka z Rodu Murček: Nallara@azet.sk
igor z Rodu Králik
peter z Rodu Pavlík: peter.pavlik@protonmail.com
ľubomír z Rodu Fico: lubomirfico@protonmail.com
ján z Rodu Rusin
alexandra z RODu pilbauerů
josef z RODu poláchů: jarilo@volny.cz

.