Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

O Společenství | Cíle Společenství | SpolupráceAktuální akce | Veřejná oznámení | Příspěvky | Nástěnka | Předlohy | Formuláře | Podpora


Spolupráce


Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Rezoluce č. 1

Dne 06.12.2021 byla zaslána Rezoluce č.1 spolu s průvodním dopisem na 11 světových adres: do Maltézského řádu, do OSN, Svatého stolce, do Haagu, panu Paramonovi, prezidentce SR, k Ústavnímu soudu SR, vládě SR, prezidentovi ČR, k Ústavnímu soudu ČR a vládě ČR.

Cílem Rezoluce č. 1

bylo uvědomit tato zřízení o tom, že na území Československa je skupina Živých Člověků, která se svým prohlášením z Cestui que vie trust dostala v pyramidálním uspořádání světa z nejnižší úrovně - otroka, na úroveň Sui generis - svého rodu.

Na úrovni Sui generis jsou jen tato zřízení: Maltézský řád, Svatý stolec, Řád ochránců Božího hrobu a Červený kříž. Tato zřízení jsou mezinárodně akceptovatelná. Maltézský řád a Svatý stolec si vydávají vlastní doklady, známky a mají vlastní měnu.

V Rezoluci č.1 byla podmínka; pokud se Společenství nevyjádří do 60 dnů, tak akceptují Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui generis.

Z žádného zřízení do dnešního dne nepřišla odpověď.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy má sloužit ke spojování jednotlivých tzv. „alternativ“, jako jsou různá sdružení, občiny, kluby, družiny apod., které se ztotožňují s cíli Společenství.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy nemá v úmyslu zasahovat do chodu jednotlivých tvz. „alternativ“, ale na základě vybraných zástupců z těchto zřízení společně vypracovat další záměry, které nás jako celou skupinu - Společenství posunou k naplnění našich cílů.

Jelikož se žádné zřízení nevyjádřilo k přijetí/nepřijetí Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui generis, tak již na této úrovni jsme a stejně tak každý prohlášený Živý Člověk.

Našim záměrem je, že na základě Dohody o spolupráci s jednotlivými „alternativami“ předložíme na OSN žádost o přidělení UN čísla a zaevidujeme Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jako organizaci na úrovni Sui generis s vlastními pravidly akceptovanými na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že v této reálnosti probíhají souběžně různé procesy a je dost pravděpodobné, že po skončení války na Ukrajině se přeformátuje celé zřízení světa a OSN může zaniknout, tak nevylučujeme ani to, že budeme hledat jiné způsoby, jak fungovat v této reálnosti se statusem Suverén a zachovat si práva Živého Člověka. Ať už jsou jakékoli procesy naplánovány, je důležité, abychom se spojili a byli jednotní v naplnění cílů Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy.

Všichni zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy vyvíjejí své úsilí, energii, čas a finance na základě svého přesvědčení a předurčení v této reálnosti. Proto vám nikdo z nás nebude slibovat výmaz z registrů, nepodmíněný příjem, vyplacení benefitů, vystoupení ze systému ani vám nikdo z nás nebude dávat pokyny co máte dělat, ale společným pokrokem a prací se k tomu všemu můžeme dopracovat. Každý prohlášený Živý Člověk je plně zodpovědný za všechny své kroky, rozhodnutí a vynaložené úsilí.

Pokud jste se dopracovali na základě vaší duchovní a vědomé úrovně k prohlášení se za Živého Člověka, uvědomujete si své předurčení v této reálnosti a jste připraveni nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, která jsou v souladu se Statusem Svobodného Suverénního Živého Člověka a s cíli Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, a máte kolem sebe pomalu se probouzející lidi, kteří hledají své místo a kteří potřebují nasměřovat a vy jste ochotni komunikovat s těmito lidmi a sjednotit je do menších společenství - občin, družin, klubů, spolků apod., jsme otevřeni spolupráci.

Pravidla spolupráce

se Společenstvím Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jsou:

Od 5.10.2022 je tato část webu aktualizována. Po její aktualizaci bude oznámeno její spuštění v ůvodní části webu.

.